گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر

ترجمه


Saturday, October 13, 2007

چرا مجازات اعدام باید لغو گردد

حکم اعدام در مقابل حقوق بشر

اگر آویزان کردن یک زن از دستهایش، بطوریکه به او درد شدیدی وارد آید، به عنوان شکنجه محکوم است، چگونه می‌توان آویزان کردن او را از گردن تا زمان جان دادن او توضیح داد؟ اگر مشاهده‌ی اتصال برق 100 وقت به اندامهای حساس یک مرد حال ما را به هم می‌زند، چه واکنشی می‌توان در مقابل مشاهده اتصال برق 2000 ولت به بدن او تا هنگام مرگ وی داشت؟ اگر گذاشتن لوله تپانچه بر سر کسی و یا تزریق مواد شیمیایی به بدن فردی و مشاهده درد و رنج حاصل از آن به روشنی گواهی بر شکنجه است، اسم کشتن یک انسان با گلوله یا تزریق مواد شیمیایی در رگهایش را چه باید بگذاریم؟ آیا واقعا صرف پروسه‌ی قانونی در اجرای این بیرحمی‌ها این رفتار غیرانسانی را توجیه می‌کند

ادامه مطلب


Tuesday, October 03, 2006

اکنون زمانی است که باید بازی جنگ را آغاز کرد

اگر ایالات متحده به طور جدی مصمم است که برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نماید باید همان روش ترکیه را الگوی عمل قرار دهد. دولت ترکیه سالها با تقاضاهای قانونی و خواهش و تمنا از سوریه خواهان توقف پناه‌دادن به تروریست‌های کرد بود. علیرغم تمام قول و قرارهای دیپلماتیک از طرف مقامات سوریه اما آنها هیچ اقدام عملی انجام ندادند. پس از آن در سال 1998 ارتش ترکیه مانورهای متعدد نظامی در مرزهای سوریه را آغاز کرد. سوریه ظرف چند هفته تغییر رویه داد

ادامه مطلب


Tuesday, July 12, 2005

واقعیت و پیامدهای جنگ هسته‌ای

تصویری واقعی از فاجعه هسته‌ای و عواقب وحشت‌آور آن

تصویر حقیقی از یک جنگ هسته‌ای هنوز نه برای مردم ما و نه برای مردم جهان به طور واقعی ترسیم نگردیده است. تجربه بمباران هسته‌ای ژاپن و حقیقت فاجعه دردناک بشری حاصل از آن و عواقب دهشت آور آن فاجعه تا همین امروز در پرده ابهام باقی مانده است. ازدلایل این ابهام تسلط رسانه‌ای ایالات متحده بر جهان است که خود فاجعه آفرین جنگ هسته‌ای بود. سایر کشورهای قدرتمند از جمله شوروی سابق و حتی کشورهای اروپایی نیز به این دلیل که خود دارای سلاح هسته‌ای هستند، تصویر واقعی و وحشت‌بار فاجعه را روشن نمی‌سازند. در صورت وقوع یک حمله هسته‌ای، میزان تخریب و فاجعه امروز مسلما میلیونها بار بیشتر از اولین حمله هسته‌ای به شهرهای ژاپن خواهد بود. متاسفانه مقامات حکومتی در کشورها نه تنها برای ارائه ابعاد فاجعه آور یک جنگ هسته‌ای به مردم نمی‌کوشند، که خود آنها نیز عمدتا نمی‌دانند که ابعاد فاجعه تا به کجاست. به تصور آنها، همین که برای خود پناهگاهی مطمئن دست و پا کرده‌اند، احساس امنیت کرده غافل از اینکه قدرت تخریب و ادامه آلودگی و از بین رفتن فضای زندگی پس از بمباران حتی برای آنها نیز ادامه حیات را ممکن نخواهد کرد

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر