من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

سوسیالیسم رویایی من

برنامه ای از کانون فرهنگ و هنر شهر فرزنو


رونمایی و معرفی دو جلد از کتاب خاطرات من "سوسیالیسم رویایی من"
در این ویدیو بخش هایی از این کتاب ها را برای حاضرین قرائت کردم
این ویدیو در برنامه ای که در شهر فرزنو کالیفرنیا به دعوت کانون فرهنگ و هنر برگزار شده تهیه شده است
در ابتدا همسرم سهیلا چند دقیقه ای به اهمیت نوشتن خاطرات زندان پرداخت و سپس من بخشهایی از هر دو کتاب را برای دوستان حاضر در سالن خواندم . موجب افتخار من بود که استاد بزرگ ادب پارسی جناب دکتر احسان یارشاطر قدم رنجه کرده و آنجا بودند

تعدادی از آخرین یادداشت ها