من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

به یاد هدی صابر

که هیچ گاه به خشونت متوصل نشد

هدی صابر پس از سالها مبارزه بر علیه ظلم در نظام اسلامی و تحمل زندان به دفعات طی تمام سالهای اخیر در آخرین اعتراض مسالمت آمیز خود دست به اتصاب غذایی زد که منجر به از دست دادن جان او گردید. این گفتگو در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران به یاد و خاطره او برگزار شد.
یادش گرامی و خاطره اش همیشه جاودان است

تعدادی از آخرین یادداشت ها