من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

چرا افرادی مثل ثابتی پیدا شده اند؟

آیاز وجود افراد اطلاعاتی و امنیتی لازم آمده؟

:در این گفتگو به موضوعت زیر پرداخته شده است

از ابتدا تا دقیقه ۴۰

چرا افرادی مثل ثابتی پیدا شده اند؟ آیا با توجه به اوضاع جدید نیاز به وجود افراد اطلاعاتی و امنیتی لازم آمده؟

تفاوت ثابتی با ری شهری و یا تائب و پور محمدی و دیگر جنایتکاران در نظام اسلامی چیست؟ آیا فردا قرار است تائب هم مدعی شده و در رسانه ای خارجی مدعی باشد؟

آیا تقابل غرب و اسرائیل با حکومت اسلامی وارد مرحله ای شده است که لازم است شخصیت های جدید امنیتی و اطلاعاتی مثل ثابتی وارد صحنه شوند؟

مخالفت سیاسی با حکومت اسلامی در انحصار هیچ گروه خاصی نیست، همه به یک اندازه حق دارند که در مبارزه برای تحول و تغییر دمکراتیک در ایران شرکت کنند، اما آیا جنایتکارانی که دستشان به خون آغشته است و مسولیتهای اطلاعتی وامنیتی دارند هم این حق را دارند؟ آیا در مهد دمکراسی های اروپایی طرفداران احزاب فاشیستی امکان فعالیت دارند؟

از دقیقه ۴۰ تا ۱:۰۵ دقیقه

وضیت در منطقه به کجا می رود ، در سوریه چه می گذرد؟

از دقیقه ۱:۰۵ تا ۱:۱۰ دقیقه

به نظر من رضا پهلوی به عنوان یک جوان ۱۷ ساله هیچ نقشی در جنایت در دوران پهلوی نداشته است اما ایشان اگر به دنبال حکومت پادشاهی هستند بهتراست ابتدا نقد خود را به دوران حکومت پدر با صراحت مطرح کنند و از مقام ولیعهدی استعفا دهند و پس از آن برای یک حکومت پادشاهی در ایران مبارزه کنند و اگر مردم آن را پذیرفتند خود را در کنار دیگر مدعیان پادشاهی از جمله شاهزاده های قاجار کاندیدای مقام پادشاه در ایران کنند و اگر هر کس دیگری از جمله شاهزاده های قاجار هم انتخاب شدندایشان پادشاهی آنها را بپذیرند ، تنها در این صورت است که ادعای پادشاهی و هواداری ایشان از نظام سلطنتی نشان از باورواقعی ایشان به نظام پادشاهی است

انتخابات در ایران و نقش گروهای گوناگون در آن

از دقیقه ۱:۳۵ تا آخر برنامه

کنفرانس واشنگتن به دنبال چیست؟ چرا ما به همانگونه که رهبران جمهوری اسلامی به دنبال نوچه پروری بوده و هنوز هم هستند ، ما هم به جای اپوزیسیون سازی به دنبال نوچه پروری هستیم؟ آیا ادامه این روش ها به کجا می انجامد، به تقویت احزاب و سازمانهای سیاسی یا به انحلال و تضیف آنها و نهایتا ایجاد یک اپوزیسیون دست آموز و ضعیف و شاید هم اجیر شده محافل معینی در خارج از کشور که امکانات مالی را برای آنها فراهم می کند.

تعدادی از آخرین یادداشت ها