من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

گفتگو با تلویزیون میهن

بخش اول–آیا ادعا آمریکا پذیرفتنی است
مقامات جمهوری اسلامی ایران و ترور سفیر عربستان در آمریکا

متن کامل این گفتگو را در اینجا ملاحظه کنید

گفتگو هفته رضا فانی یزدی با تلویزیون میهن ۱۴ اکتبر ۲۰۱۱ from rezafani on Vimeo.


تعدادی از آخرین یادداشت ها